Zlatý list!!!

Datum konání

Milí Scarabáci,

jako každé jaro, i to letošní se chystáme na kontrolu a prověření našich znalostí a vědomostí o přírodě, a to jako každý rok formou soutěže Zlatý list!

Soutěž se koná 13. května 2017 v Hodoníně.

Abychom mohli začít připravovat vše důležité, je potřeba, abyste se rozdělili do týmů po 6 lidech (těchto šest je dále rozděleno na dvě hlídky po třech), soutěží se ve dvou kategoriích, a to do 6. třídy a od 7. do 9. třídy. Zkuste se mezi s sebou tedy co nejdříve domluvit a skupinky vypište sem do komentářů nejpozději do  6. května. 

A už teď si můžete začít opakovat, otázky na soutěžní stezce budou z těchto oblastí: botanika, zoologie, geologie, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, …), ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. 

Dále si už ve vytvořených skupinkách připravte a rozdělte povídání o naší scarabácké práci a přínosu pro přírodu.

Nebojte se na mě obrátit s případnými dotazy.

Těším se na vás a vaše výkony!

Koloběžka