Zpracování osobních údajů

Na této stránce je popsáno, jaké osobní informace na tomto webu shromažďujeme, jak jsou zpracovány, jak je získáváme, jak je využíváme, komu je poskytujeme, kde je sami můžete získat a jaká jsou vaše práva ohledně ochrany osobních údajů.

Dotazy, problémy a žádosti nám můžete poslat e-mailem uvedený na stránce Kontakt, pomocí Kontaktního formuláře nebo u hlavních vedoucích oddílu Scarabeus.

Obecné informace

Osobní informace sbíráme pouze pro účely fungování oddílu Scarabeus a poskytování služeb na jeho webových stránkách.

Informace o návštěvnících (nepřihlášených uživatelích) sbíráme jen pro účely poskytování služeb na webových stránkách.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o správci

Správcem osobních údajů jsou vedoucí oddílu Scarabeus. Přihlášení uživatelé si mohou zobrazit seznam vedoucích v Seznamu členů.

Účely zpracovávání

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Osobní údaje bez Vašeho souhlasu, nebo souhlasu zákonného zástupce, mohou být zpracovány z důvodů, které nám klade zákon, např. při vyšetřování trestné činnosti, vedení soudních či jiných sporů, apod.

K jiným, než takto nezbytně nutným účelům, Vaše osobní údaje bez souhlasu nezpracováváme.

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Na základě Vašeho souhlasu, nebo souhlasu zákonného zástupce, zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování služeb na webových stránkách, jako je tvorba příspěvků, jejich komentování, posílání osobních zpráv, zobrazování obsahu, apod.
 • Fungování oddílu Scarabeus (týká se jen přihlášených uživatelů), např. pro účely účetnictví.

Tento souhlas je nutný k vytvoření a vedení uživatelského účtu na těchto webových stránkách.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Povinné údaje:

 • IP adresa - je uložena u každého příspěvku v komentářích a v dočasných monitorovacích záznamech o většině uživatelských aktivit.

Volitelné údaje:

 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, apod.)
 • Identifikační údaje (jméno a příjmení)

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány:

 • Manuálně vedoucími oddílu Scarabeus a jejich pomocníky.
 • Automaticky aplikací poskytující webové stránky.

Příjemci osobních údajů

K osobním údajům mají přístup členové oddílu Scarabeus, kteří mají vytvořený uživatelský účet na těchto stránkách. Vedoucí a jejich pomocníci mají přístup ke všem údajům, ostatní členové v omezené podobě.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje nejsou předávány subjektům v zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje na těchto webových stránkách jsou zpracovávány po dobu poskytování služeb těchto stránek.

Právo odvolat souhlas

Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. K tomuto účelu využijte libovolný kontakt uvedený výše. Po odvolání souhlasu nebude možno dále využívat služeb těchto webových stránek.

Připomínáme ale, že můžeme být povinni některé údaje k určitým účelům zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, jak bylo popsáno výše.

Zdroje osobních údajů

 • Osobně od členů oddílu Scarabeus nebo jejich zákonných zástupců.
 • Automatizovaně při poskytování služeb webových stránek.
 • Členové po přihlášení mohou své osobní údaje přidávat, upravovat a odebírat ve svém profilu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

K uplatnění práv můžete využít libovolného kontaktu uvedeného výše. Vaše práva jsou následující:

 • Právo na přístup - máte přístup k následujícím informacím:
  • Zda údaje, které se Vás týkají zpracováváme, a pokud ano, v jakém rozsahu, za jakými účely, kdo k nim má přístup, jak dlouho je budeme zpracovávat.
  • Informace o právech popsaných v tomto dokumentu.
  • Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.
 • Právo na úpravu - můžete požádat o úpravu Vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz - můžete požádat o odstranění Vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení - můžete požádat o zastavení dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

Přihlášení uživatelé si mohou své kontaktní a identifikační údaje zobrazit, upravit a smazat v osobním profilu.

Elektronické komunikační prostředky

K běhu těchto webových stránek používáme tzv. cookies, malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele, když je odešle WWW server.

Využíváme je k základní funkci těchto stránek, tj. identifikace přihlášeného uživatele. Bližší informace o jejich použití na těchto webových stránkách jsou na samostatné stránce.

Závěrečná ustanovení

Způsob zpracování osobních údajů můžeme kdykoliv změnit vydáním nového znění.

V případě, že dojde k úniku osobních údajů, jsme povinni Vás informovat do 72 hodin.